ข่าวสาร & บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม
blog

เปิดสมัคร SMEs รับทุนสนับสนุนจาก depa มูลค่า 10,000 บาท

depa สนับสนุนทุนเพื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
blog

ดีป้าประกาศรับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และภาคการเกษตร (depa Digital Transformation Funds) ประจำปี 2565

ดีป้าประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปี 2565
อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
blog

Infinity P Soft นำนวัตกรรมดิจิทัลสู่วิสาหกิจชุมชน นำเสนอต้นแบบวิสาหกิจชุมชนห้วยสักฟาร์ม จังหวัดเชียงราย

depa โชว์ศักยภาพผลงาน Transform จ.เชียงราย ใช้งบฯ อย่างคุ้มค่า สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนแบบยั่งยืน
อ่านต่อ