เกี่ยวกับเรา

logo

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิตี้ ฟีโนมีนอล ซอฟแวร์

เป็นบริษัทผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับยุค Digital 4.0 ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการพัฒนาระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับธุรกิจของท่านทุกรูปแบบ เพื่อที่จะทำให้ตอบโจทย์การใช้งานให้เหมาะสมกับยุค Digital 4.0 ให้มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นสากล และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมให้ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน.

Support your business with the best software.

เราอยากเห็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยซอฟท์แวร์ที่ดีที่สุด

มาตราฐาน ISO 29110

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิตี้ ฟีโนมีนอล ซอฟแวร์ ได้ผ่านมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ (ISO 29110 หรือ International Organization for Standardization)

  • มาตราฐาน ที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานและโครงการ
  • ฟรี บริการเป็นที่ปรึกษา พร้อมให้ตัวอย่างผลงานเผื่อให้ลูกค้าได้มีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
  • สร้างตัวตน ธุรกิจไปสู่เป้าหมายในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดีที่สุด
  • บริการ รับทำเว็บไซต์ สร้างแบรนด์ดิ้ง ให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์
ISO 29110

ภาพความสุขและความสำเร็จของเรา